19e62c707e843c4507aa3f295615e650 Obec Čestín - oficiální stránky - Historie obce
poslední aktualizace 04.12.2018 | úvodní strana 
obec Čestín 

Vyhledávač:  
 

Historie Kněže

Obec Kněž leží jižně 2,5 km od Čestína ve výšce 460 m n.m.

Obec se rozděluje podle historických záznamů na dvě části. První se nazývá v „Úvoze“ a druhá část u „Karbanových“ a dvůr Víska. Západně od obce teče Čestínka a východně pramínek od Čenovic sem spěchá, aby své vody vlil do potoka Krasoňovického. V malebném údolí se pak pod vsí jihozápadně spojí s Čestínkou. Údolí lemují kopce které měří 490 a 465 m n.m.

O Kněži se objevuje první písemná zmínka již ve XIV. století. V době kdy kněz Zdeněk založil na Čestíně Kostele kaple oltářníků, vykázal platy a pozemky lidem ve Kněži. Podle tohoto zápise v knihách roku 1309 bylo zřejmé, že Kněž byla majetkem tohoto kněze Zdeňka. Dne 14.ledna 1417 Příba z Polipes prodává své dědictví včetně vsi Kněž Zdeňkovi z Janovic a Veselovi ze Lhoty. V roce 1470 - 87 vlastní ves Beneš z Kasanic a Kněž prodává Slavatovi z Chlumu. V roce 1496 Kněž patří ke statku hodkovskému, protože byla majetkem Heřmana Bohdaneckého z Hodkova. Syn Heřmana Bohdaneckého-Kuneš - odprodal v roce 1524 ves Michalovi Slavatovi z Chlumu. V této době Kněž i Čestín patřily ke Kácovu . V roce 1603 sice Kněž byla zařazena k majetku zručskému, ale již v roce 1608 znovu byla odkoupena Karlem Čejkou z Olbramovic a znovu patřila ke Kácovu. Od té doby i když se na Kácově vystřídalo hodně majitelů zůstala Kněž stále majetkem Kácova.

Do roku 1922 byla Knež, dvůr Víska a Čenovice jedna politická a katastrální obec. Po tomto roce bylo povoleno rozdělení na dvě místní obce.

Mezi nejstarší rody ve vsi patřili: rodina Petráskova, Sůvova, Aronova a Cendelínova.


Dvůr Víska

V XV.století vlastnil Jindřich Popel dvůr Vísku a Čenovice. Ten prodal své dědictví 1489 Slavatovi z Chlumu, pánu na Čestin Kostele. Později se Víska dostala k panství zručskému. Pán ze Zruče Bohuslav Kalenický z Kalenic ji prodal roku 1547 svému bratru Jáchymovi. Jáchym před svou smrtí v roce 1608 prodal Vísku, Čenovice a Kněž Karlu Čejkovi z Olbramovic.


Současnost:

O Kněži se říká, že má nejkrásnější náves z okolí. Domy jsou stavěny tak, že tvoří velkou pravidelnou náves. Zde je postavena kaplička, která byla v loňském roce opravena. Díky velkému přispění kněžských občanů byla obnovená měděná střecha a křížek.

Poprvé v dějinách vesničky Kněž bylo před kapličkou v roce 2003 uzavřeno manželství.

Od doby, kdy zmizela z návsi nevzhledná obytná buňka a z hasičské zbrojnice se postavilo společenské centrum zvané „Parlament“ je ve Kněži živo. V „Parlamentu“ je pořád co řešit a dost důvodů proč se scházet.

Kněž je skutečnou oázou klidu a pohody. Turista, který zamíří do této vísky, odpočine si na lavičce pod vzrostlými stromy a pokračuje dál po cestě kolem rybníka(kde donedávna bylo víceméně smetiště) dolů do údolí až ke Koutskému mlýnu, nebude litovat.


Statistika:

V roce 1885 Kněž měla 223 obyvatel v 26 domech.

V roce 1965 žilo 113 obyvatel v 36 čísel popisných.

V roce 2006 je ve Kněži 38 čísel popisných a obyvatel 29.

 


ADMIN
↑ nahoru
TOPlist  © Jan Holomek 2010